Chytrá správa bydlení: klidný spánek a vždy dostupné informace pro celé SVJ

Funkce ve výboru SVJ, může být někdy spíše komplikací, než výhodou a vyjádřením důvěry ostatních vlastníků. Roste množství předpisů, povinností, termínů i agend, a přitom je stále třeba plánovat, provádět a nahánět odečty spotřeby v bytech, hlídat neustále rostoucí objem dokumentace, výkazů, přehledů a další administrativy, jež plní rostoucí počet šanonů.

Pravidelné schůze vlastníků mnohdy místo řešení skutečných problémů, jako jsou plány rekonstrukcí či modernizací, sklouznou k nekonečným diskusím o detailech vyúčtování a hospodaření sdružení či nevyřízených požadavcích na drobné opravy za poslední měsíce, které v telefonní, e-mailové či SMS komunikaci (nemluvě o „vzkazech“ na nástěnce domu) prostě někde „zapadly“.  

Ať už byl konkrétní dům postaven ve století minulém či předminulém, není důvod spravovat jej stejně jako v roce 1989. Existují systémy správy bydlení, díky kterým lze výrazně snadněji vyřešit vše, co trápí nejen členy výboru SVJ, ale i všechny vlastníky či nájemce bytů. Nejchytřejší takový systém je Bytové konto.

Jednoduchá spolupráce se členy výboru

Se systémem Bytové konto automatizujete odečty a získáte přehled o spotřebě kdykoliv a odkudkoliv (včetně patních měřičů vybraných dodavatelů energií) – a rovnou také vyřešíte budoucí povinnost měsíčních odečtů. Přehledné rozúčtování a vyúčtovaní spotřeby probíhá automaticky, dálkově a je v odpovídajícím náhledu dostupné v PC či mobilní aplikaci jak výboru SVJ, tak jednotlivým vlastníkům bytů. Díky informacím v reálném čase je možné mnohem dříve odhalit možné havárie či úniky.  Aplikace zároveň automaticky hlídá všechny relevantní změny v katastrech a rejstřících a upozorňuje na nové zákonné povinnosti v oblasti správy bytových domů či důležité termíny.

Vždy dostupné informace

Je pro vás měsíční vyúčtování noční můra? Neobávejte se, jde to! A můžete sledovat spotřeby i denně. Pokud Vás to baví. Jestli ne, odsleduje to za Vás systém a nahlásí jenom Vámi definované nadlimitní situace.

Navíc, elektronický přehled účetních operací a stavu hospodaření nabízí podrobnosti o nákupech, platbách, stavech účtů a dlužnících, majitelům či nájemcům bytů pak přehled plateb, přeplatků a závazků (dluhů) včetně přehledných grafů. Přes PC či mobilní aplikaci navíc můžete snadno členy SVJ informovat o důležitých věcech, nebo provádět korespondenční hlasování (per rollam) či připravovat prezenční listiny a další dokumenty pro schůze SVJ. Na jednom místě jsou zde v elektronické verzi dostupné také všechny důležité dokumenty – revize, smlouvy či zápisy ze schůzí a centrálně jsou zde zadávány požadavky na správce domu. Přístupová práva k informacím či dokumentům lze nastavit dle potřeby – pro členy výboru, daný byt či celý dům.

Digitální otisk projektové dokumentace domu

V rámci zavedení systému chytré správy Bytové konto je vytvořen také přesně zpracovaný 3D projekt spravovaného domu v systému BIM (Informační model budovy). Ten nabízí přehled o všech stavebně-technických prvcích, historii změn, platnosti záruk a výstupů pro zadávací dokumentace oprav či rekonstrukcí. Závady jsou zaznamenány přímo na konkrétní místo ve virtuálním modelu – komunikace mezi technickou podporou a SVJ je tak mnohem rychlejší a přesnější.

Systém chytré správy bydlení provozujete vy v rámci služeb poskytovaných SVJ. Řešení všech technických aspektů při jeho zavádění – počínaje tvorbou 3D BIM projektu budovy a instalací čidel pro dálkový odečet spotřeby až po napojení na patní čidla vybraných dodavatelů energií a médií či vaše systémy - je ve vaší gesci správce a dodavatele systému chytré správy Bytové konto.